Bibliografie

Boeken

2024 Waarnemen (Prometheus).

2020 Haiku for a winter day (samen met Daniëlle Hilten en Geert Schoonbeek de Vlaming, Beauxhil).

2019 Modern modern (Prometheus).

2019 Jan van Duijnhoven Celebration of light (samen met Hendrik Driessen, Rudi Fuchs en Rick Vercauteren, De Pont Museum).

2018 De duisternis ziet het hart aan (samen met Janet Meester, Philip Elchers Groningen).

2016 OnZen (Prometheus).

2015 Mondriaan filosoof (Bert Bakker).

2014 De verbeelding van het denken. Geschiedenis van de westerse & oosterse filosofie. Geheel herziene en uitgebreide editie (samen met Errit Petersma, Contact).

2013 Chinese vertaling van De verbeelding van het denken (Peking University Press).

2012 Wat is wijsheid? (Bert Bakker).

2010 Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie (Bert Bakker).

2010 De moed tot het onmogelijke. Kierkegaard en zen (samen met Ton Lathouwers en Luce Ramaker, Asoka).

2009 Filosofie in een notendop (Bert Bakker).

2005 Op de grens van het denken. De filosofie van het onzegbare (Bert Bakker).

2004 Marinus Fuit (samen met Louis Ferron en Frans Duister, Van Spijk).

2003 25 Eeuwen westerse filosofie. Teksten/toelichtingen (Boom).

2003 25 Eeuwen oosterse filosofie. Teksten/toelichtingen (samen met Karel van der Leeuw, Boom).

2001 Het antwoordloze waarom. Filosoferen tussen Oost en West (samen met Ilse Bulhof , Agora).

1995 De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie (samen met Errit Petersma en Jelle Kingma, Contact).

1995 De voortgang van de cultuur (redactie en inleiding, Contact).

1993 Henri Bergson, Het lachen. Essay over het komische (initiatief en inleiding; vertaling Eric de Marez Oyens, Boom).

1990 Bergson en de onmiddellijke ervaring (Boom).

1989 Henri Bergson, Inleiding tot de metafysica (initiatief en inleiding; vertaling Eric de Marez Oyens, Boom).

1985 Wie doet mij de tekens verstaan. Wim de Haan 1913-1967 (samen met Dirk Ayelt Kooiman en Ton Lenders, Meulenhoff/Landshoff).

1985 Experiment in niet-denken (De Beuk).

1982 25 Eeuwen filosofie. Teksten/toelichtingen (samen met Sytske Teppema, Boom).


Grote essays

2023 ‘Comtemplation’, in The Artist as Explorer/Madelon Hooykaas (Jap Sam Books).

2022 'Kijken', in Pennen over penselen (Mauritshuis, Waanders).

2021 ‘James en de “zuivere ervaring”’, in: Filosofie, Jaargang 31, nr. 5.

2021 ‘Wiel van het leven’, in: Machinery of Me, Madelon Hooykaas: Wheel of Life.

2019 'Metafysica in het Chinese denken', in Karel van der Leeuw, Chinese filosofie (Boom).

2014 'In onze vergankelijkheid huist het wonder van alles', in: Volzin. Jaargang 13, nr. 11.

2013 'Bergson. Denken over en vanuit de tijd', in: Filosofie. Jaargang 23, nr.5.

2012 'Lof der eenzaamheid', in: Ton Jorna (red.), Mag een mens eenzaam zijn? (Humanistics University Press).

2008 ‘Ontwaken en nirwana zijn als palen om ezels aan vast te binden’, in: Woei-Lien Chong & André Van der Braak (red.), Het religieuze na de religie. Filosoferen over ervaring en geloof (Ten Have).

2007 ‘Boeddhisme toen en nu: de westerse ontdekking van het niets’, in: Frederik van Eeden – Genootschap 51.

2003 ‘Geen plaats: een bespiegeling vooraf’, in Ilse Bulhof e.a. (red.), ‘Mijn plaats is geen plaats’. Ontmoeting tussen wereldbeschouwingen (Klement).

2002 De onbevangen blik. Managen tussen beheersing en chaos (samen met Albert Cath; GGD Zuidhollandse Eilanden).

2002 ‘Zen Doubts, Doubts about Zen’, in: Ton Lathouwers e.a., Zen Without Dirty Hands? (Couste Que Couste).

2000 ‘Filosofie is ook leuk’, in: André Klukhuhn en Toef Jaeger (red.), Schrijvende denkers (De Arbeiderspers).

1999 ‘Wim de Haan als denker/Geschriften’, in: Jan Brand e.a. (red.), Wim de Haan (Waanders).

1998 ‘Zijn er nu nog grote filosofen’, Nawoord in Dominique Folscheid, De grote filosofen (Aristos).

1997 ‘Woorden, woorden, woorden’, in: Maatstaf 5, Jaargang 45.

1996 ‘Fenomenologie van de kus’, in: De Revisor 3-4. Jaargang 23.

1996 ‘Bergsons intuïtie’, in: Krisis 62.

1994 ‘Bergson en de omwenteling in het denken rond 1900’, in: De eeuwwende 1900: Filosofie (Studium Generale Reeks).

1992 ‘Intuïtie’, in: Harry Willemsen (red.), Woordenboek Filosofie (Van Gorcum).

1992 ‘Over het objectloze in de kunst van deze eeuw’, Ton Barning e.a. (red.), Moment / tussen beeld en taal (Air).

1991 ‘Transcendentie in transcendentaal perspectief: een kleine beschouwing over een groot probleem’, in: La Linea 14, Jaargang 6.

1990 Désordre et démesure. Bauduin (samen met Eric de Marez Oyens; Forum Galerie).

1987 ‘Ik schrijf op het buitenste omhulsel’, Bres 122.

1986 ‘Beschouwing van een theekopje’, in: Wouter Achterberg e.a. (red.), Werken met wijsbegeerte. Een cultuurprobleem (Eburon).

1984 'Een filosofische noot bij het werk van Jacques van Alphen', in: Jacques van Alphen. Schilderijen en tekeningen.

1981 ‘Metafysica en ervaring’, in: Cees van Peursen en Errit Petersma (red.), Metafysica. De geschiedenis van een begrip (Boom).

1980 ‘Wie neemt wat waar?’, in: Jan Brussee e.a. (red.), Acta filosofiedag 1980 (Erasmus Universiteit).


Copyright Jan Bor ©